Educatief filmproject GRUTSK

 Het Filmproject Grutsk, directe toegang:

“Grutsk” Educatieve versie 1 uur, 19 min.

 

“Grutsk” Korte versie 62 minuten

Het project heeft als doel:

Om aan boeren en burgers te laten zien welke alternatieven er zijn voor de traditionele melkveehouderij. En ook de nieuwe generatie boeren via het onderwijs te informeren. Met name de kansen worden belicht, ook de economische. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van agrarische bedrijven, zowel intensieve- als bedrijven die een nieuwe weg zijn ingeslagen, wordt gekeken naar de voor- en nadelen van ieder bedrijfstype.  Dit is de hoofdcomponent van de film. Tevens is het de bedoeling om inzicht te geven bij de maatschappelijke discussie over dit onderwerp.

koe

Vraag die de film wil beantwoorden:

  • Wat is de best haalbare harmonie tussen de melkveehouderij, het Friese landschap de natuur en maatschappelijke acceptatie?

Het thema van de film: 

  • Moet de melkveehouderij veranderen, waarom en hoe?
  • Van intensivering naar extensivering van het agrarisch bedrijf”, is dit een goed uitgangspunt en zo ja waarom?
  • “Het moet in balans met de natuur en niet in strijd ermee”, is dit een juiste stelling?
  •  Wat zijn interessante bedrijfsmodellen voor jonge boeren rekening houdende met het voorgaande en een goed verdienmodel?

De complete portretten

 

 

 

 

Ik maak films over mensen met een passie