” Bodemwinst”

Een filmproject over de samenhang tussen
bodem en atmosfeer

Het filmproject”Bodemwinst” bestaat uit vijf onderwerpen.

1. Bodemgezondheid 
2. Veenweiden en grondwaterpeil 
3. Uitstoot en binding van gassen
4. Verzilting
5. De conclusies en toekomst van de
vier bovenstaande onderwerpen

 

Tijdens het maken van het educatieve filmproject Grutsk over de melkveehouderij kwam de bodem heel duidelijk naar voren als een onderwerp waar heel veel over te vragen valt.
Door een aantal boeren, die ik tijdens de opnamen van Grutsk tegenkwam, werd  aangegeven dat er veel behoefte is aan kennis over dat onderwerp.

Daarom ben ik begonnen met de opzet van een documentaire die onder meer in wil gaan op de volgende vragen:

1. Wat is nodig om leven te laten ontstaan?
2. Waaruit bestaat de bodem?
3. Wat doet de bodem met nutriënten?
4. Hoe ging dat vroeger, het bemesten van de bodem?
5. Waarom doet men dat nu vaak anders?
6. Kan je daar eeuwig mee doorgaan?
7. Wat is de relatie tussen voedselkwaliteit en bodemkwaliteit?

8. Wat zijn de belangrijkste stikstof- bronnen bij landbouw en veehouderij?
9. Hoe kun je deze stikstof- uitstoot verminderen (Voer, gescheiden mest)?
10. En hoe zit dat met CO2 en andere gassen?
11. Welke problemen met water moeten worden opgelost?(Waterpeil land en veenweiden in het bijzonder. Verzilting en waterbeheer)
12. Financiële aspecten voor de boer en de gehele samenleving.

 

Net alhanss bij Grutsk
wil ik kennis over dragen, geen mening. Dit via een aantal boeren die nieuwe wegen zoeken en die wellicht gevonden hebben, in hun omgang met bodem, mest en veevoer. Inmiddels zijn er contacten met deskundigen om wetenschappelijke kennis en duiding aan de film toe te voegen.

 

Ik maak films over mensen met een passie