Educatief filmproject “Bodemwinst”

Een filmproject over de bodem 

De film onderzoekt het verband tussen:   

Gezonde bodemGezonde luchtGezonde gewassen en dierenGezonde voedingGezonde mensen. 

Hoe bereik je een sluitende ecologische keten, met gezondheid als hoofddoel?  Inclusief een wereldwijd veerkrachtig en weerbaar ecosysteem

 

Tijdens het maken van het educatieve filmproject Grutsk over de melkveehouderij kwam de bodem heel duidelijk naar voren als een onderwerp waar heel veel over te vragen valt.
Door een aantal boeren, die ik tijdens de opnamen van Grutsk tegenkwam, werd  aangegeven dat er veel behoefte is aan kennis over dat onderwerp.

 

 

Net alhanss bij “Grutsk”
wil ik kennis overdragen.
Geen mening.
Dit via een aantal boeren
die nieuwe wegen zoeken en
die wellicht gevonden hebben, in hun omgang met bodem, mest en veevoer. 

 

Ik maak films over mensen met een passie